Algemene Voorwaarden

 • De tijdsduur van deze overeenkomst is gelijk aan 1 maand en wordt stilzwijgend na elke maand verlengd.
 • Een keer per week en met uitzondering van de normale vakanties van de basisscholen, kan aan de trainingsles worden deelgenomen.
 • Het inschrijfgeld is gelijk aan 1 maand contributie.
 • De contributie wordt maandelijks voldaan. Vakanties worden doorbetaald, deze lessen zijn verwerkt in het contributiebedrag.
 • De door vakantie, ziekte van de leerling of docent gemiste trainingslessen mogen, voor zover mogelijk en in overleg met de leiding, worden ingehaald.
 • De contributie dient ook te worden voldaan indien de leerling, om wat voor reden dan ook, niet aan de trainingslessen kan of wil deelnemen.
 • Bij langdurige ziekte of blessure kan in overleg met de leerkracht de overeenkomst tijdelijk stopgezet worden met een maximum van 6 maanden. Vervolgens geldt de opzeggingsvoorwaarden.
 • Op christelijke en nationale feestdagen worden geen trainingslessen gegeven.
 • De sportschool noch de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor in de trainingslessen of accommodatie opgelopen ongevallen of achtergelaten eigendommen.
 • Het bestuur van de sportschool is ten alle tijden, lesdag of accommodatie te veranderen.
 • Opzeggingen door de leerling, ouders of voogd dienen tenminste 1 maand van tevoren te worden gemeld bij de leerkracht. Opzegging is alleen geldig wanneer dit schriftelijk gebeurt middels het uitschrijfformulier van Sportschool Tromp. Bij minderjarigen hebben wij de handtekening nodig van ouder/voogd. Dit formulier is het bewijs van ontbinding van de overeenkomst. Let op, zonder het uitschrijfformulier heeft geen opzegging plaatsgevonden en gaat de contributie door.